Algemene voorwaarde en veiligheid:

HOE WORDT LACHGAS GEBRUIKT?

Lachgas wordt ingeademd via een ballon, die opgeblazen is met lachgas. De lachgas komt uit patroon, of cilinder en wordt via een speciale spuitbus in de ballon geleegd. Een lachgas ballon bevat gemiddeld 8 gram N2O of 4,3 liter lachgas onder atmosferische druk.  In Nederland gebruikt van 86% van de lachgasgebruikers minder dan 10 ballonnen per gelegenheid. Rond de 91% van de lachgas gebruikers gebruikt dit maandelijks of minder frequent.

Je kunt lachgas niet direct uit de spuitbus inademen. Je bevriest dan je lippen. Recreatief gebruik van lachgas gaat dus altijd via een ballon. Gebruikers doen dit door langzaam in en uit te ademen in  de ballon. Van te voren neem je een beetje lucht mee naar binnen. Lachgas voel je vrijwel direct. Het effect merk je enkele minuten en dan zakt het weg.

Volgens onderzoek is er aangetoond dat normaal gebruik van lachgas weinig tot geen risico’s met zich mee brengt. Extreem en overmatig gebruik van lachgas is dus wel risicovol.

 

Risico’s van lachgas

KORTE TERMIJN RISICO’S

* Bevriezen van longen

* De manier waarop lachgas gebruikt wordt, is zeer belangrijk. Lachgas mag nooit rechtstreeks vanuit de gasfles geïnhaleerd worden. Dit kan levensgevaarlijk zijn omdat het gas dan zo koud is dat de longen kunnen bevriezen. Ook lippen, neus en stembanden kunnen bevriezen.

* Zuurstoftekort in de hersenen

* Lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de hersenen. Daarbij kun je concentratiestoornissen of hoofdpijn krijgen, duizelig worden, je evenwicht verliezen, verward zijn, misselijk worden, last hebben van gevoelloosheid of tintelingen of flauwvallen. Het risico is dat je hard kunt vallen.

* Gevolgen zwangerschap

* Als je zwanger bent, kan lachgas een zuurstoftekort bij de baby veroorzaken. Dit heeft ernstige gevolgen voor de baby. Spontane abortus of ernstige geboorteafwijkingen kunnen optreden.

* Verkeer

* Het gebruik van lachgas tijdens het rijden is levensgevaarlijk, je kunt even helemaal van de wereld zijn en zo ernstige ongelukken veroorzaken. Ook na het gebruik raden we deelname aan het verkeer af, je kunt nog enkele uren onoplettend blijven.

* Verkoudheid

* Wanneer iemand verkouden is zit het hoofd verstopt. Wanneer dan lachgas wordt gebruikt is er sprake van extra druk in het hoofd en is er een kans dat het trommelvlies kan springen. Dit kan leiden tot oorpijn en blijvende gehoorschade.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade/letsel veroorzaakt door het gebruik van lachgas.

 

Gebruiksaanwijzing :

-Open en sluit de cilinderkraan van de fles langzaam.

-Kan ernstige brand wonden veroorzaken door bevriezing van de tank.

-Bevat gas onder druk, kan ontploffen bij verwarming.

-Uit de buurt van kleding en andere brandbare producten/materialen houden.

-Je brein is nog in ontwikkeling. Hierdoor is het extra kwetsbaar voor psychoactieve stoffen. Het is daarom waarschijnlijk dat lachgas, net zo als bijvoorbeeld alcohol, slecht is voor de ontwikkeling van hersenen.

-Je longen kunnen bevriezen. Adem lachgas nooit direct vanuit de gasfles in. Dat is levensgevaarlijk. Het gas is namelijk zo koud, dat je longen kunnen bevriezen. Of je lippen, neus en stembanden.

-Je krijgt een tekort aan zuurstof in je hersenen.

Bij een zuurstoftekort kun je hoofdpijn krijgen, duizelig worden en je evenwicht verliezen of flauw vallen. Daarbij kun je je verwonden.

-Zelfs uren na het gebruik van lachgas, kun je je slecht concentreren en minder goed opletten.

Neem geen deel aan het verkeer.

-Blijvende gehoorschade als je verkouden bent.

Ben je verkouden? Dan is lachgas extra gevaarlijk. De druk op je hoofd is tijdens een verkoudheid groter dan normaal. Gebruik je lachgas, dan kan je trommelvlies springen. Dit leidt tot oorpijn en kan voor altijd schade aan je gehoor opleveren.

-Gebruik je maanden- of jarenlang lachgas? Dat kan leiden tot onvruchtbaarheid of impotentie.

-Doordat lachgas de werking van vitamine B12 blokkeert kun je tintelingen, duizeligheid en een verdoofd gevoel in je vingers en tenen krijgen. Deze signalen moet je serieus nemen. Het kan beteken dat er zenuwschade aan je ruggenmerg begint te ontstaan wat kan leiden tot verlamming. Dus zie tintelingen en een verdoofd gevoel in armen en benen als een alarmsignaal!

-Ben je zwanger? Gebruik dan geen lachgas. Dit is schadelijk voor je ongeboren kind.

-Ga zitten tijdens het gebruik, dat vermindert het risico op letselschade bij val.

-Combineer lachgas niet met alcohol!

 

Leeftijdsgrens.

Het gebruik is dus niet zonder gevaar, daarom wil minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) een minimum leeftijd van achttien jaar instellen voor de verkoop van lachgas. Samen met de detail- en groothandel is hij in gesprek over vrijwillige maatregelen als een leeftijdsgrens of een maximaal aantal lachgaspatronen dat verkocht mag worden aan een klant.

Wij hanteren om die reden dus ook een minimale leeftijdsgrens van 18+.

 

Wij verkopen uitsluitend lachgas en geen middelen die verboden zijn volgens de wet.