Lachgas warenwet.

De Warenwet is een in 1935 ingevoerde Nederlandse warenwet, die de warenwet van 1919 verving. Het is een raamwet waaraan een groot aantal uitvoeringsbesluiten zijn opgehangen. Veel warenwetbesluiten geven inmiddels uitvoering aan richtlijnen en verordeningen vanuit de Europese Gemeenschap.

Het verhandelen van lachgas voor recreatief gebruik (bijvoorbeeld lachgas in ballonnen) valt sinds juli 2016 onder de Warenwet.

Na een uitspraak van de Hoge Raad in februari 2016 en na een arrest van het Europees Hof van Justitie van 10 juli 2014 is duidelijk dat middelen zonder ‘therapeutische werking’ niet als geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet kunnen worden geclassificeerd. Hierdoor is het recreatief gebruik van lachgas niet meer als onrechtmatig gebruik van een geneesmiddel aan te merken.

Gebruik van lachgas toegestaan?

Lachgas gebruiken is niet verboden volgens de wet, maar is wel schadelijk voor je hersenen.Lachgas wordt ook weleens verkocht op feesten en festivals. Als verkoper moet je je houden aan de verplichtingen van de Warenwet. Verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas zijn op dit moment dus niet strafbaar.